ChargeService


وب سرویس قاصدک 

برای اطلاعات بیشتر از طریق کانال تلگرام به آدرس زیر در ارتباط باشید

http://Telegram.me/ghasedak

جدول کد های بازگشتی توابع وب سرویس

کد ارسالی شرح کد
0تراکنش با موفقیت اجرا گردید
1نام کاربری یا کلمه عبور معتبر نمیباشد
2مبلغ ارسالی معتبر نیست
3شماره همراه ارسالی معتبر نیست
4سرویس مورد نظر در دسترسی نمی باشد
5اعتبار کاربر کمتر از مبلغ از ارسالی است
6کاربر مورد نظر وجود ندارد و یا غیر فعال است
7کد سفارش ارسالی نا معتبر می باشد
8تراکنش مورد نظر وجود ندارد
9تراکنش در دست انجام می باشد
10ترکنش با خطا مواجه گردید
11اجرای درخواست با خطا مواجه گردید
12کد سفارش ارسالی تکراری است
13کد واریزی صحیح نمیباشد

 


متناسب با درخواست خود می توانید از متداها زیر استفاده نمایید

توجه فرمایید خروجی تمام متدها یک رشته با فرمت جیسون و یکسان می باشد

شرح پارامترهای خروجی متدها در جدول زیر توضیح داده شده است

پارامتر خروجی شرح 
ResultCode کد نتیجه اجرای متد که در جدول بالا تفکیک شده است
Note تشریخ فارسی نتیجه اجرا متد
TransactionID کد رهگیری تراکنش
Amount مبلغ تراکنش 
MobileNumber شماره همراه
TransactionTime زمان انجام تراکنش
Creadit مانده اعتبار کاربر


 


The following operations are supported. For a formal definition, please review the Service Description.